MUJI Sale – Up To 60% Off Garment & Household Items (Till 22 Jun 2013)

MUJI Sale - Up To 60 Off Garment & Household Items (Till 22 Jun 2013)

From now till 22 June, enjoy up to 60% off selected Garment and Household items! Exclusively at Muji Bugis.